Canal Digital gir tilbake til idretten

Gir Tilbake er et samfunnsprosjekt i regi av Canal Digital hvor vi ønsker å gi noe tilbake til grasrota i fotball- og idretts-Norge. Gjennom prosjektet donerer vi flere hundretusen kroner til barne- og ungdomsidretten. På disse sidene finner du mer informasjon om Gir Tilbake, hvordan du kan søke og noen eksempler på prosjekter som har mottatt støtte.

Slik søker du

Canal Digital Gir Tilbake er på jakt etter idrettslag med oppgraderingsbehov.
Trenger klubbhuset et malingstrøk? Eller trenger dere nye drakter?

 

Lykke til!

 

Søk om midler til din klubb her

Om gir tilbake

I fjor støttet vi bygging av nye ballvegger, innkjøp av utstyr, utbedring av fotballbaner, realisering av fotballturnering med mer. Alle søknader som kan bidra til at barn og ungdom kan få et lite ekstra løft og litt bedre vilkår i treningshverdagen er velkomne. 


Tilbake til Aktuelt