Brukerguide - Brukerguide HD-dekoder (104C)

Fjernkontroll

HD dekoder - Fjernkontroll

 1. RadioFjernkontroll
 2. Tekst-tv 
 3. V+/V- - Øk eller reduser lydvolumet 
 4. Mute - Skru lyden av/på 
 5. INFO - Vis programinformasjon 
 6. OK - Bekreft et valg 
 7. EXIT - Avbryt og gå ut av aktiv meny eller modus 
 8. 0-9 - For kanalvalg og innstillinger 
 9. På/Av - Slå på/sett dekoderen i Standby 
 10. Favorittliste - Slå på/av favorittlisten 
 11. P+/P- - Bytt kanal 
 12. MENU - Aktiver menyen 
 13. EPG - Elektronisk programguide 
 14. Navigasjonspiler - Naviger mellom skjermbildene i menyen eller programinformasjonen i infobanneret og i EPG-en 
 15. Back/tilbake - Gå tilbake til forrige skjermbilde eller modus 
 16. HD - Bildeskalering (hvis HD er aktiv)
 
Tilbake til HD dekoder (104C)

Spørreundersøkelse

Hei, vi foretar for tiden en spørreundersøkelse.
Vi setter stor pris på om du kan sette av et par minutter til oss.