Brukerguide - Brukerguide HD-dekoder (104C)

HD dekoder - Fjernkontroll

 1. RadioFjernkontroll
 2. Tekst-tv 
 3. V+/V- - Øk eller reduser lydvolumet 
 4. Mute - Skru lyden av/på 
 5. INFO - Vis programinformasjon 
 6. OK - Bekreft et valg 
 7. EXIT - Avbryt og gå ut av aktiv meny eller modus 
 8. 0-9 - For kanalvalg og innstillinger 
 9. På/Av - Slå på/sett dekoderen i Standby 
 10. Favorittliste - Slå på/av favorittlisten 
 11. P+/P- - Bytt kanal 
 12. MENU - Aktiver menyen 
 13. EPG - Elektronisk programguide 
 14. Navigasjonspiler - Naviger mellom skjermbildene i menyen eller programinformasjonen i infobanneret og i EPG-en 
 15. Back/tilbake - Gå tilbake til forrige skjermbilde eller modus 
 16. HD - Bildeskalering (hvis HD er aktiv)
 
Tilbake til HD dekoder (104C)