Fakturaforklaring

Forklaring side 1:

1. Fakturanr. Unikt nummer tilhørende den faktura du har mottatt.
2. Kundenr. Dette er ditt unike nummer som tilhører ditt abonnement. Ha alltid kunde-nummeret ditt tilgjengelig når du ringer Kundeservice.
3. Informasjonsspalte. Her finner du informasjon, nyheter og -spesielle tilbud fra Canal Digital.
4.  eFaktura-referanse.
eFaktura-referansen må alltid benyttes når du skal opprette eFaktura.
5.  KID-nummer.
KID-nummeret må alltid benyttes ved innbetaling og ved etablering av AvtaleGiro.
6.  Anleggsadresse. Hvis faktura- og anleggsadresse ikke er identisk, fremkommer det her hvilken adresse abonnementet faktisk gjelder.

Forklaring side 2:

7. Beskrivelse. Viser hvilke produkter og abonnement du betaler for.
8. Antall mnd. Viser betalingsperioden omregnet i måneder.
9. Periode. Viser hvilken abonnementsperiode du betaler for. Du betaler alltid ditt abonnement på forskudd.
10.  Antall. Viser antall av produktet du betaler for. Skal du betale for mer enn én av samme produkt vil det fremkomme her.
11. Enhetspris. Viser prisen per produkt (inkludert mva).
12. Rabatt. Viser dersom det er inngått spesielle avtaler om rabatt på produktet.
13. Sum. Viser det totale beløpet per produktlinje.

Ofte stilte spørsmål

Hvor nyttig var denne siden?

Denne siden har fått snittkarakter: 2.04
Tilbake til Faktura