Velg den avtalen som passer for ditt borettslag

Styret kan inngå fellesavtaler på vegne av alle beboerne slik at de får rabatterte og gode løsninger på våre produkter og tjenester. Utover avtalen om å levere en felles Grunnpakke for tv kan det inngås økonomisk gunstige avtaler på bredbånd. Se oversikt over våre avtaler nedenfor.

Pluss Digital
Digital Grunnpakke ( digital-tv)

Fellesavtale som gir alle beboerene en digital Grunnpakke med valgfrihet- uten at det koster noe ekstra.

 Les mer

Komplett
Digital-tv og bredbånd

Fellesavale som gir alle beboerne et fleksibelt og økonomisk gunstig tv- og bredbåndstilbud. Tilbys både med Mini og Maxi bredbåndshastighet. Gir også mulighet for individuell hastighetsoppgradering og bredbåndstelefoni. Les mer

Analog Grunnpakke
Analog Grunnpakke

Fellesavtale som gir beboerne en analog Grunnpakke bestående av de mest populære tv-kanalene. Les mer

Tilbake til Sameier og bore...