Alltid På Nett-garanti

Vi vet hvor viktig bredbåndet er for deg. Derfor tilbyr vi Alltid På Nett-garanti.

Uansett hva du bruker nettet til, så er det godt å vite at du alltid kan komme deg på Internett med Canal Digital.

Dette får dere med Alltid på Nett
 • En datapakke (15 GB/10 dager varighet) på mobilabonnement fra Telenor
 • Kan tildeles inntil 5 personer i en familie eller husstand
 • Refusjon på en halv månedsavgift på bredbåndet


Garantien omfatter feil i Canal Digitals bredbåndsnett. Feil på eget utstyr eller nettverk omfattes ikke av garantien.

Garantien trer i kraft med en gang du melder i fra om feil som oppstår med bredbåndet. Vilkår for Alltid-På-Nett-garantien

Hva kan jeg gjøre selv?

Kommer du ikke på nett med bredbåndet ditt er det viktig at du melder i fra så fort som mulig på 915 06090 eller chat. Sjekk dette før du ringer:

 • Er du på trådløst nett eller bruker du nettverkskabel? 
  Slik feilsøker du
 • Får du koblet deg til internett med en annen enhet (fra mobil/nettbrett eller pc)?
 • Dersom du fortsatt ikke kommer på nett, ring 915 06090 eller chat med oss

 

Kort oppsummert

 1. Feil på bredbåndet?
  Du merker at du ikke kommer på nett med bredbåndet ditt.
 2. Sjekkliste
  Du har gått gjennom sjekklisten, men kommer ikke på nett.
 3. Kontakt kundeservice
  Ring 915 06090 eller chat og meld i fra om feilen.
 4. Surf videre
  Du kommer deg på nett via datapakke hvis vi ikke løser feilen i løpet av samtalen.

Alt du trenger å vite

Hva går garantien ut på?
Hva går garantien ut på?

Du skal kunne stole på at bredbåndet ditt fungerer.

 • Kommer du ikke på nett med bredbåndet ditt, refunderer vi en halv månedsavgift.
 • Du får en kostnadsfri datapakke på mobilabonnement fra Telenor (15 GB/10 dager)
 • Datapakken kan tildeles intill 5 personer i husstanden.

Datapakken kan tildeles den i husholdningen som har et mobilabonnement fra Telenor. 

Har du ikke Telenor-abonnement? Sjekk priser og tilbud her

Når gjelder garantien?
Når gjelder garantien?

Garantien gjelder ved feil som medfører at du ikke kommer på nett med bredbåndet ditt og du har

 • et bredbåndsabonnement fra Canal Digital.
 • et mobilabonnement fra Telenor i husstanden som kan motta datapakken. Gjelder ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort.
 • inntil 5 mobilabonnement fra Telenor
 • feil som ligger utenfor ditt utstyr

For beboere i borettslag:

 • Priskompensasjon for beboere gjelder kun for individuelt inngåtte avtaler om levering av bredbånd
 • Priskompensasjon for borettslag gjelder dersom hele borettslaget har vært uten bredbånd og borettslaget melder i fra om dette innen rimelig tid (2-4 dager)
 • Kompensasjon for kollektiv avtale utbetales i henhold til gjeldende satser dersom det oppstår feil som samtidig rammer alle beboerne i kollektivet.
 • Borettslaget (styreformann e.l) kontakter Storkundeavdelingen eller sin kundekontakt for å melde feilen.

Andre forhold: 

 • Ved varslet arbeid vil vi tilby deg datapakke, men ikke refusjon på månedsavgiften. Med varslet arbeid menes planlagt nedetid på grunn av nødvendig vedlikehold og oppgradering av nettet.
Når er det garantien ikke gjelder?
Når er det garantien ikke gjelder?

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig, men likevel må vi ta noen forbehold. Garantien gjelder ikke når det er

 • bredbåndstelefoni eller TV-tjenester. 
 • feil på eget utstyr.
Refusjon av halv månedsavgift gis kun en gang i løpet av 30 dager. 

Les alle vilkårene her
Hva defineres som "feil på eget utstyr"?
Hva defineres som "feil på eget utstyr"?

Feil på eget utstyr kan være

 • Feil på nettverksutstyr eller kabler. 
 • Feil på PC/Mac. 
 • Virus eller andre programvarefeil på dine enheter.
 • Feil på telefonkontakten i boligen din.

Dette avdekkes i samtalen med kundeservice.

Hva må jeg gjøre?
Hva må jeg gjøre?

Kommer du ikke på nett med bredbåndet ditt er det viktig at du melder i fra så fort som mulig til kundeservice på 915 06090, slik at vi kan hjelpe deg. 

Har du ikke mobilabonnement fra Telenor, men ønsker å bli kunde, kan Telenor hjelpe deg med dette .

Hvor lang tid tar det å rette feilen?
Hvor lang tid tar det å rette feilen?

Alle feil som blir meldt inn blir behandlet så raskt som mulig. Vi sørger likevel  for at du og alle i husstanden kommer på nett ved å gi dere datapakke mens vi jobber med å rette feilen.

 

Hvem får garantien?
Hvem får garantien?

Alle med et privat bredbåndsabonnement fra Canal Digital. Gjelder også deg som bor i et sameie/borettslag med egen faktura fra Canal Digital Kabel på bredbåndet ditt. 

Datapakken gis inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor. (Gjelder ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort).

Canal Digital garanterer at du skal ha en fungerende bredbåndsforbindelse med oppkobling til internett frem til og med bredbåndsruteren. Garantien gjelder ikke for bredbåndstelefoni eller TV-tjenester.

Garantien innebærer at du har krav på kompensasjon når bredbåndsforbindelsen ikke fungerer på grunn av feil som er omfattet av garantien.

Hva gjør jeg når nettet er nede?
Hva gjør jeg når nettet er nede?
Alltid På Nett-garantien gjelder ved feil som medfører at bredbåndet ikke fungerer. Alle saker må meldes til kundeservice. Det gjør du ved å ringe telefonnummer 915 06090.
 

Løser vi ikke feilen umiddelbart får inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor, en datapakke  med 15 GB/ inntil 10 dagers varighet fra feilen meldes slik at dere kommer på nett mens dere venter.

Hvor mye data får jeg?
Hvor mye data får jeg?

Intil 5 personer i husstanden, med et mobilabonnement fra Telenor, får en datapakke på 15 GB med varighet på inntil 10 dager (inkludert dagen feilen meldes). Bruker du eller andre i husstanden opp pakken innenfor datapakkens varighet, blir dere varslet per SMS. 

Dersom feilen ikke har blitt rettet innen datapakkens utløpstid, får dere en ny datapakke ved å ringe kundeservice på 915 06090. Merk: Bruker dere opp den tildelte datapakken før det har gått 10 dager, får dere ikke en ny.

Del internett fra mobilen
Del internett fra mobilen

Canal Digital og Telenor oppgraderer og bygger ut

Vi vet hvor viktig bredbånd og nettilgang er i folks hverdag. Derfor investerer Canal Digital og Telenor årlig milliardbeløp for å sikre stabilitet og kapasitet i bredbåndsnettene. Nå forplikter vi oss ytterligere og tilbyr i tillegg Telenors Alltid På Nett-garanti også til deg som Canal Digital-kunde.

Sikrer fremtidens nett

Finn ditt bredbåndsprodukt her

Bli kunde

Med bredbånd og TV fra Canal Digital får du TV-pakke med stor valgfrihet, smarte TV-tjenester og lynraskt bredbånd.

Stengt