Søk etter feil

Her kan du sjekke om det er feil på bredbåndet eller TV-signalet i ditt område.

Vennligst skriv inn et gyldig postnummer

Har du fått en feilkode på TV-en din finner du forklaringer på feilkodene her.