Søk etter feil

Her kan du sjekke om det er feil på bredbåndet eller TV-signalet i ditt område.

Vennligst skriv inn et gyldig postnummer

Har du fått en feilkode på TV-en din finner du forklaringer på feilkodene her.

Viser feilmeldinger for postnr. 0594

Det er ikke registrert noen problemer i ditt område.

Det er for tiden ingen meldinger om feil for ditt område. Har du likevel problemer kan du kontakte oss på 915 09 000.

Det kan også lønne seg å sjekke om det er noe feil med utstyret ditt.

Hjelp til bredbånd og fiber

Hjelp til TV