Søk etter feil

Her kan du sjekke om det er feil på bredbåndet eller TV-signalet i ditt område.

Vennligst skriv inn et gyldig postnummer

Har du fått en feilkode på TV-en din finner du forklaringer på feilkodene her.

Viser feilmeldinger for postnr. 2066

Det er ikke registrert noen problemer i ditt område

Det er for tiden ingen meldinger om feil for ditt område. Har du likevel problemer, kan du følge våre veiledninger for feilsøking.

Løs problemer med Internett

Løs problemer med TV